Ročník 95 (2020), číslo 3

OBSAH
K. Panešová: Hausdorffova dimenze fraktálních množin
J. Lach: Ortocentrické čtveřice bodů a trojúhelníků
O. Bukovianský: Algebraické identity a cirkulační matice
P. Pokorný: Jak budu splácet hypotéku
E. Calda: Permutace s opakováním a rozmisťování do přihrádek
J. Bednář, J. Kopáček, M. Žák: Záření v atmosféře Země – od rozptylu a absorpce ke globálnímu oteplování
V. Koudelková: Fyzikální toulky: Křížem krážem republikou
P. Töpfer: Středoevropská olympiáda v informatice CEOI 2020
Z. Janout: Upoutávka na knihu I. Kraus, Š. Zajac: Česká a slovenská fyzika 1945-2005
Fyzikální čtvrtky na MFF

PDF verze ke stažení