Čtěte ROZHLEDY!!! 😊

V tomto roce se slaví 150. výročí Mendělejevovy tabulky prvků. V této souvislosti byl rok 2019 vyhlášen „Mezinárodním rokem periodické tabulky“. Pozornost věnovaná tomuto výročí je plně oprávněná. Jde totiž o jeden z nejvýznamnějších objevů v dějinách lidstva, který tvoří základy chemie i fyziky.

Více se o Mendělejevově tabulce a jejích hranicích dozvíte v našem článku:
Wagner, V. (2019). Hranice Mendělejevovy tabulky prvků. Rozhledy matematicko-fyzikální 94 (1).


S jakou pravděpodobností bude délka náhodně vybrané tětivy v kružnici delší než délka strany vepsaného rovnostranného trojúhelníka? A jak je možné, že tento problém má několik různých řešení?

To se dozvíte v 2. čísle časopisu:
Dvořák, J. & Snětinová, M. (2019). Bertrandův paradox aneb není náhoda jako náhoda. Rozhledy matematicko-fyzikální 94 (2).