Aktuálně

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 99 (2024), 2. číslo

Se začátkem prázdnin přichází 2. číslo, kde najdete dva zajímavé kratší články z teorie čísel (Devítková vlastnost prvočísel, Pokrývací systémy), jeden článek na pomezí geometrie a teorie čísel (Rozměňování peněz pomocí geometrie) a nechybí ani článek geometrický (Dva čtverce či obdélníky v obecném trojúhelníku). K létu patří rekreační matematika, ta je zastoupena článkem o sudoku a také si s jedním konkrétním sudoku můžete procvičit středoškolskou matematiku. V Matematických oříšcích se zamyslíte nad tím, jak vyhrát populární POP IT. Z fyziky prozkoumáte proměnné hvězdy a Millikanovy objevy: určení velikosti náboje elektronu a hodnoty Planckovy konstanty. 2. číslo najdete v archivu. Přejeme příjemné prázdninové čtení!

28. 6. 2024

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 99 (2024), 1. číslo

Letošní první číslo je takovým velikonočním čtením – vychází na velikonoční neděli. Seznámíte se s modely a paradoxy teorie her. Naučíte se šikovně využívat Pythagorovu větu. Dozvíte se, že Mendel při pěstování hrachu pracoval s Mersennovými čísly. Pobaví vás krátké články o zákonu odrazu při přelévání vody a o nevyhnutelné pravdě v numerologii. Zjistíte, jak si pomoci programováním při řešení úloh matematické olympiády. S vašimi učiteli fyziky můžete změřit difuzní koeficient pomocí laseru. A ještě tam najdete pár dalších zajímavostí. 1. číslo letošního roku naleznete v archivu. Přejeme krásné Velikonoce!

31. 3. 2024

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 98 (2023), 4. číslo

Jako dárek pod vánoční stromeček pro vás máme 4. číslo Rozhledů. Přečtěte si, proč je dobrá teorie grup. Zahrajte si trojúhelníkový kulečník nebo hru Výhonky, hlavně jejich barevnou variantu. Podívejte se na méně známé aproximace čísla pi. Přečtěte si zajímavosti k dělitelnosti a s nimi spjaté Matematické oříšky. Nebo se inspirujte osudy Josepha Fraunhofera, který se ze sklářského pomocníka vypracoval až na fyzika, jenž jako první porozuměl difrakci a světelnému spektru. 4. číslo letošního roku naleznete v archivu. Přejeme krásné Vánoce!

14. 12. 2023

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 98 (2023), 3. číslo

Začněte školní rok či semestr s novým číslem Rozhledů. 3. číslo letošního roku naleznete v archivu. Pohrajete si s pravděpodobností, dozvíte se zajímavosti o fraktálech a o historii Keplerových zákonů. Čeká vás geometrická úloha v článku Rovnoběžník ve čtverci a také v Matematických oříšcích, kde budete hledat poklad. A velmi názorně vám bude vysvětleno, proč mají hvězdy ve Webbově vesmírném teleskopu 8 cípů. Přejeme příjemný začátek školního či akademického roku!

21. 9. 2023

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 98 (2023), 2. číslo

Máme pro vás prázdninové čtení! 2. číslo letošního roku naleznete v archivu. Dozvíte se o hezkých vlastnostech lichých čísel ve zlomcích, o řešení problému s potrubím, krocení bijekce: i vy sami v rámci Matematických oříšků budete bijekci mezi čtvercem a úsečkou krotit 🙂 a dále poznáte Rutherfordovu cestu do nitra atomu nebo české stopy v Nobelových cenách. Prozradíme vám taky, jaké akce má pro středoškoláky Česká matematická společnost a jaké FYKOS. KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 98 (2023), 1. číslo


1. číslo letošního roku naleznete v archivu.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
v ruce držíte 1. číslo 98. ročníku časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální.

Čtyři roky byla vedoucí redaktorkou didaktička fyziky Marie Snětinová, která vedla časopis směrem, ve kterém chci pokračovat i já. Na tomto místě bych jí ráda za celou redakční radu za její nadšenou a obětavou práci pro časopis poděkovala!

I do budoucna zůstává cílem, aby Rozhledy byly tím nejlepším časopisem pro středoškoláky se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku a aby byly rovněž inspirací středoškolským profesorům těchto předmětů.

Podle mého mínění se nám daří plnit časopis zajímavými a kvalitními články (pravidelně i v angličtině), které procházejí recenzí a jejichž autory jsou často i sami středoškoláci! Není ovšem jedinou úlohou časopisu, aby otiskoval zajímavé články. Rovněž dáváme prostor pozvánkám na akce, jako jsou soutěže, olympiády, tábory, přednášky, exkurze, korespondenční semináře, akce vysokých škol pro středoškoláky, a zprávám z těchto akcí. Představujeme netradiční zdroje pro studium a výuku M, F, I, jako jsou videa, internetové sbírky úloh, online přednášky a pokusy. Občas otiskneme rozhovor se zajímavými osobnostmi a recenze knih, o kterých se domníváme, že si zaslouží pozornost našich čtenářů. Pravidelně nahlížíme do historie matematiky a fyziky. Zároveň ale reagujeme na aktuální témata, ať už to byl v minulosti covid a s ním související modely šíření epidemií či téma online výuky nebo aktuální objevy z fyziky, o nichž se snažíme informovat.

Tento časopis bude z velké části takový, jaký si ho vy, naši čtenáři, uděláte. Neváhejte a kontaktujte nás, pokud pracujete na zajímavém projektu a chcete se podělit se čtenáři o pěkné výsledky nebo organizujete akci pro středoškoláky nebo točíte videa pro zájemce o M, F, I nebo děláte cokoliv jiného, co si zaslouží pozornost ostatních středoškoláků.

Těším se na spolupráci se všemi zájemci o matematiku, fyziku a informatiku a na dobré nápady, které od nich vzejdou pro další rozvoj našeho časopisu.

A zejména nám všem přeji, ať si časopis najde cestu na všechny střední školy a ať středoškoláci vědí, že opravdu stojí za to Rozhledy číst!

Ľubomíra Dvořáková (matematička a vedoucí redaktorka)

24. 3. 2023

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 97 (2022), 4. číslo


Zpožděné čtvrté číslo loňského roku je konečně tady! Co vás v něm čeká, se můžete podívat v našem archivu.

14. 2. 2023

Než se vám do rukou dostanou nejnovější čísla Rozhledů, pojďme si představit aktivity jednoho korespondenčního semináře pro středoškoláky. Konkrétně se jedná o seminář FYKOS.
Jedna z tradičních aktivit FYKOSu je Fyziklání. To letos proběhne 10. 2. v PVA EXPO Letňany. Tak nezapomeňte do 4. 2. 2023 přihlásit svůj tým!
Více se o FYKOSu dozvíte na webu: https://fykos.cz/

FYKOS a jeho aktivity pro středoškoláky

Marie Lausová, studentka MFF UK

Co je to FYKOS?
Slovo „FYKOS“ má všeho všudy dva velmi úzce spjaté významy. Zaprvé se jedná o soutěž (celým jménem Fyzikální korespondenční seminář), která probíhá po většinu školního roku a může se jí zúčastnit kterýkoliv fyzikální nadšenec nebo nadšenkyně studující střední školu. FYKOS je ale zároveň název skupiny vysokoškolských studentů (převážně z MFF UK), která organizuje nejen tento seminář, ale i mnoho dalších akcí zaměřených na vzdělávání středoškoláků ve fyzice, o kterých se můžete dočíst níže. Každý rok jsou řady organizátorů FYKOSu obohaceny nejen o bývalé řešitele semináře, ale také o mnoho zcela „nových“ organizátorů, které spojuje především touha předat středoškolákům nové znalosti a příležitosti se dál rozvíjet.

Jak soutěžit
Každý rok je v rámci FYKOSu vypsáno šest sad úloh po osmi příkladech a na vyřešení jedné takové sady máte k dispozici zhruba jeden měsíc. V každé sadě je možné najít dvě jednodušší úlohy, tři o něco náročnější výpočetní úlohy, jednu úlohu na zamyšlení, jednu experimentální a nakonec seriálovou, jejíž řešení se odvíjí od informací, které lze najít v textu seriálu pravidelně vydávaném společně s každou další sadou úloh. Každý z vás si tedy může při řešení FYKOSu přijít na své.

Soustředění pro řešitele
Dvakrát ročně organizátoři FYKOSu pořádají pro nejlepší řešitele soustředění konající se v nějakém pěkném koutku naší vlasti. A tak se na týden vždy dvakrát do roka, jednou na jaře a jednou na podzim, můžete někde uprostřed malebné přírody sejít spolu se zhruba třiceti účastníky připravenými si následující dny naplno užít společně s lidmi podobného zaměření. Na místě jsou každý den připraveny zajímavé přednášky z oblasti fyziky, matematiky nebo informatiky i dalších. Můžete se také těšit na spoustu zajímavých her a výletů. S přehledem se dá tvrdit, že během soustředění, ze kterého si navíc můžete odnést hromadu nově nabytých vědomostí, se nudit rozhodně nebudete. Každé takové soustředění má nějaké ústřední téma (tzv. legendu) – a tak se v minulosti účastníci podívali například do Školy čar a kouzel v Bradavicích, mezi mafiány, nebo například do nelítostného diktátorského režimu.

Fyziklání
Fyzikálním korespondenčním seminářem ovšem nabídka soutěží rozhodně nekončí. Na Fyziklání je možné si přijít týmově zasoutěžit společně až se čtyřmi dalšími nadšenci do fyziky (přičemž váš tým může být složen ze studentů maximálně dvou různých škol). Od roku 2018 je možné soutěžit rovněž v anglickém jazyce a Fyziklání, které se tento rok bude konat již po sedmnácté, je tak otevřeno i pro zahraniční žáky. Soutěž trvá celkem tři hodiny a funguje na principu výměny správně vyřešeného příkladu za nový, pravděpodobně o něco složitější příklad. Na začátku jich každý tým dostává celkem sedm, takže nemusíte mít v žádném případě strach, že soutěž nebude dostatečně pestrá!
Fyziklání je ale více než jen samotná tříhodinová soutěž – mimo ni se chystá i doprovodný program. Pokud se tedy rozhodnete registrovat jako soutěžící, můžete si přijít prohlédnout špičkové laboratoře v Praze a okolí či se zúčastnit diskuze s českými vědci o fyzice a jejich práci. Den před samotnou soutěží také proběhne akce Jeden den s fyzikou – událost plná zábavných přednášek naplněných matematicko-fyzikální tématikou.
Na soutěži vás moc rádi přivítáme! Již teď je přihlášených více než 100 týmů a my se těšíme, že to bude opět nezapomenutelný zážitek. Nezapomeňte, že svůj tým můžete pro tento ročník registrovat do 4. 2., samotná soutěž proběhne 10. 2. v pražském PVA EXPO Letňany.

Fyziklání Online
Jestliže se nemůžete zúčastnit Fyziklání prezenčně, pak je tu Fyziklání Online pro vás. Pravidla online soutěže jsou velmi podobná pravidlům klasického Fyziklání – tříhodinový časový limit, pět členů týmu a sedm startovních úloh. Hodinu po startu online soutěže je navíc zveřejněna takzvaná Hurry-up! série s tematicky propojenými úlohami, za které můžete získat významné množství bonusových bodů. V posledním ročníku soutěžilo přes 900 týmů ze skoro 60 zemí světa, což byla opět rekordní účast.

Den s experimentální fyzikou
Den s experimentální fyzikou neboli DSEF je, jak již napovídá název, jednodenní akce, při které můžete podniknout řadu zajímavých exkurzí. Při přihlašování na událost si zvolíte jednu ze skupin – tu si vybíráte podle toho, jakých exkurzí (pro danou skupinu určených) byste se zúčastnili nejraději. Při posledním DSEFu, který se konal 7. 11. 2022, si tak bylo možné projít například Astronomický ústav, Ústav jaderného výzkumu, podívat se na urychlovač elektronů v akci, prohlédnout si vybrané laboratoře Fyzikálního ústavu AV ČR a další.

Soutěž pro experimentátory
Kromě svých tradičních akcí připravuje FYKOS stále nové aktivity. V letošním roce startuje nová soutěž, při které budou odměněni nejlepší řešitelé experimentálních úloh semináře. Za svou píli během školního roku budou odměněni zhruba dvoutýdenní letní stáží na některém z výzkumných pracovišť Matematicko-fyzikální fakulty. Budou si tak moct vyzkoušet vytvořit svůj vlastní vědecký projekt a zjistí, co vše obnáší práce experimentálního fyzika.
Přejeme všem středoškolákům hodně úspěchů do dalšího pololetí, a ať už se rozhodnete zapojit se do kterékoli soutěže FYKOSu, budeme se na vás těšit!

10. 1. 2023

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 97 (2022), 3. číslo

Víte, co jsou p-adická čísla? Umíte řešit kvadratické rovnice graficky? Zajímá vás, jak se měří Machovo číslo v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM? To a mnohem více se dozvíte v našem letošním třetím čísle!

28. 12. 2022

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 97 (2022), 2. číslo


Víte, co je laser speckle? Nebo jak vypadá Sierpińského trojúhelník? Nejen to můžete zjistit v našem novém čísle Rozhledů. V archivu se můžete podívat, co dalšího v něm najdete.  

22. 9. 2022

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 97 (2022), 1. číslo

Právě vyšlo letošní první číslo. V našem archivu se můžete podívat, co v něm najdete.

1. 6. 2022

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 96 (2021), 4. číslo

Staň se na den vědkyní 2022

Marie Salomea Skłodowska Curie

Akcia Staň se na den vědkyní vznikla v súvislosti s oslavou Medzinárodného
dňa žien a dievčat vo vede vyhláseného Valným zhromaždením
Organizácie spojených národov v roku 2015. Tento deň každoročne pripadá
na 11. februára. Jeho cieľom je pripomenúť, že veda nie je určená
výhradne mužskej populácii, ale je taktiež otvorená ženám, ktoré je nutné
povzbudiť a podporiť, a umožniť im prístup k technickému vzdelaniu a
účasti na vedeckých aktivitách.

O této akci si více přečtete ve čtvrtém čísle 2021.
Webové stránky akce.

O této akci si více přečtete ve čtvrtém čísle 2021.
Webové stránky akce.

18. 1. 2022

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 96 (2021), 3. číslo

Napadlo vás někdy, jestli ručičkové hodiny musejí mít dvě rafičky – hodinovou a minutovou? Nestačila by k jednoznačnému určení času jen jedna? A lze poznat, kolik je hodin, i kdyby obě dvě rafičky byly stejně dlouhé?

Nejen to se dozvíte v našem třetím čísle. Co dalšího vás v něm čeká se můžete podívat v našem archivu.

31. 10. 2021

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 96 (2021), 2. číslo

Ve spolupráci s Československým časopisem pro fyziku přinášíme na stránkách našeho časopisu článek, který se s fyzikálním a historickým nadhledem zabývá základním stavebním kamenem celé fyziky – Newtonovými pohybovými zákony. Na první pohled se může zdát, že článek zabývající se tímto „prastarým tématem“ nemůže čtenáři nic nového přinést. Opak je pravdou. Newtonovy pohybové zákony jsou stále vynikající materiál k zamyšlení a k procvičení logického uvažování.

Co dalšího vás v druhém letošním čísle čeká se můžete podívat v našem archivu.

5. 8. 2021

Přijímačky z matematiky pro SŠ nanečisto
24. dubna 2021
webové stránky akce

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům posledních ročníků základní školy možnost vyzkoušet si nanečisto přijímačky na střední školy z matematiky. Žáci si tak mohou otestovat nejen své znalosti, ale i konkrétní dovednosti nutné k úspěšnému přijetí na SŠ.

Přijímačky na SŠ nanečisto budou rozděleny na tři části:
1. představení strategií: jak si rozvrhnout čas a které úlohy řešit jako první,
2. vlastní řešení testu z matematiky (85 minut),
3. rozbor testových úloh s vysvětlením postupu a řešení.

Na Přijímačky nanečisto není potřeba se předem hlásit a jsou pro všechny zdarma. Snadno si tak nanečisto vyzkoušíte svoje znalosti a dovednosti.

Přijímačky se budou konat 24. 4. od 10:00 do cca 13:00 jako stream na webu MFF UK


18. 4. 2021

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 96 (2021), 1. číslo

První letošní číslo už se tiskne. Co vás v něm čeká se můžete podívat v našem archivu.

10. 4. 2021

AI: Když robot píše hru
26. února 2021
https://www.theaitre.com

Před 100 lety, 25. ledna 1921, měla premiéru divadelní hra R.U.R.: Rossum’s Universal Robots, kterou napsal člověk jménem Karel Čapek, a byla o robotech (a lidech); slovo robot se dokonce prvně vyskytlo právě v této hře.
Nyní, po 100 letech, se role poněkud obrátily a v rámci projektu THEaiTRE vznikla divadelní hra, kterou napsal robot o lidech (a robotech). Pokud vás zajímá, jak to celé dopadlo, a jste zvědaví, jak robot vnímá základní lidské otázky jako je narození, umírání, touha po lásce, hledání pracovních příležitostí, či stárnutí, určitě se 26. února podívejte na světovou premiéru!

Projekt probíhá ve spolupráci Švandova divadla, MFF UK a DAMU.
https://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/673/ai-kdyz-robot-pise-hru


25. 1. 2021

Matematická soutěž MaSo se letos přesouvá do online světa. Pokud studujete 2. stupeň ZŠ a baví vás matematika, neváhejte se se svými spolužáky přihlásit na: https://maso-online.ks.matfyz.cz/.


24. 11. 2020

Nové číslo už se tiskne!

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 95 (2020), číslo 3
OBSAH
K. Panešová: Hausdorffova dimenze fraktálních množin
J. Lach: Ortocentrické čtveřice bodů a trojúhelníků
O. Bukovianský: Algebraické identity a cirkulační matice
P. Pokorný: Jak budu splácet hypotéku
E. Calda: Permutace s opakováním a rozmisťování do přihrádek
J. Bednář, J. Kopáček, M. Žák: Záření v atmosféře Země – od rozptylu a absorpce ke globálnímu oteplování
V. Koudelková: Fyzikální toulky: Křížem krážem republikou
P. Töpfer: Středoevropská olympiáda v informatice CEOI 2020
Z. Janout: Upoutávka na knihu I. Kraus, Š. Zajac: Česká a slovenská fyzika 1945-2005
Fyzikální čtvrtky na MFF


12. 10. 2020

Letní číslo časopisu Rozhledy už je k dostání. Podívejte se, co vás v něm čeká.

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 95 (2020), číslo 2

OBSAH
L. Spíchal: Od řetězovky k číslu π
T. Bártlová: Příběh jedné konstanty
V. Vopravil: Hry Nim
E. Šubert: Vědecké zásady krájení dortu
K. Mudruňka: Řešení kvadratické rovnice odstartovalo projekt CSE-Lab
P. Pokorný: Pod jakým úhlem a z jaké výšku lze dostříknout nejdále
J. Bednář, J. Kopáček, M. Žák: Vznik a složení zemské atmosféry – fyzika v širších souvislostech
Z. Koupilová, D. Mandíková, M. Snětinová: Elektronická Sbírka řešených úloh z fyziky
T. Hanušová: Den lékařským fyzikem
O. Novák: Den reaktorovým fyzikem
Nabídka dalších aktivit FJFI ČVUT


1. 8. 2020

Právě vychází nové číslo časopisu. Co v něm můžete najít?

ROZHLEDY matematicko-fyzikální
Ročník 95 (2020), číslo 1

OBSAH
R. Erban: Matematická biologie: Populační modely, dynamika a chaos
A. Hrušková: Od korespondenčních seminářů přes Anglii do Maďarska
V. Kloud: Geometrické řešení problému brachistochrony
M. Kašparová: Elegantní řešení úlohy MO
T. Fürst, J. Strojil, H. Šimková: Velká drogová kocovina
A. Šolcová: Fyzika očima Komenského
D. Kropáčková: Měření rotace plazmatu na tokamaku GOLEM
I. Kraus: Slyšené slovo pomíjí, napsané trvá
P. Pokorný: Jak dostříknout co nejdále
M. Smiešková: Buď, čím chceš. Už na střední
K. Křížková Gajdošová, J. Bielčík: Staň se na den vědkyní
J. Valenta: Československý časopis pro fyziku


10. 4. 2020

Měření rotace plazmatu na tokamaku GOLEM

Daniela Kropáčková, Gymnázium Brno, Křenová, p.o.

Zajímá vás tento článek? Pořiďte si první číslo letošních Rozhledů!

4. 1. 2020