Ročník 97 (2022), číslo 2

OBSAH
V. Dlab: Kouzlo Sierpińského trojúhelníku / The Magic of the Sierpiński Triangle
Rozhovor s profesorem Vlastimilem Dlabem
J. Kostková: Ve víru vírů
Matematické oříšky: Obdélníková kouzla
M. Blaschke: Turnaj mladých fyziků z pohledu porotce
V. Šebelík: Laser speckle – neotřelý experiment ve výuce fyziky
F. Jáchim: Nikola Tesla (1856-1943) – průkopník střídavého proudu
T. Bárta: Matematická olympiáda
Řešení úlohy MO krajského kola kategorie B
S. Gottwald: Zpráva o průběhu Fyzikální olympiády v Praze

PDF verze ke stažení