Ročník 97 (2022), číslo 3

OBSAH
A. Kasalová: Konstrukce slov s konstantními mezerami
J. Řada: Řešení kvadratické rovnice graficky
A. Heroudková: p-adická čísla
Matematické oříšky: Počet jedniček v číslech od 1 do 1000
M. Pokorný: Měření Machova čísla v okrajovém plazmatu
tokamaku GOLEM
J. Kalová: Známe povrchové napětí vody?
I. Kraus: Co se fyzikové naučili od básníků

PDF verze ke stažení