Ročník 97 (2022), číslo 4

OBSAH
L. Spíchal: Křivka pronásledování, víry a vnořené n-úhelníky
D. Bergerová: Game of SIM and Ramsey theory
V. Čerňanová: Elipsa, dcéra z rodiny kužeľosečiek
V. Dlab: Pravoúhlý trojúhelník v pravoúhlém trojúhelníku
Matematické oříšky: Hrátky s posloupnostmi celých čísel
Z. Hubáček: Mionový urychlovač
F. Jáchim: Thomas Young (1773–1829) – muž, který prý věděl
všechno
I. Štoll: Thomas Young – zázračné dítě
Obsah 97. ročníku

PDF verze ke stažení