Ročník 96 (2021), číslo 3

OBSAH
P. Pokorný: Počítání mnohoúhelníků
A. Filipčuková: Extremální úlohy
V. Dlab: A Closer Look at the Clock
M. Černohorský, J. Musilová: Newtonovy pohybové zákony – retrospektiva a současnost (2. část)
L. Dvořák: Jak provokovat, když dostanete úlohu o pádu železné a dřevěné koule II

PDF verze ke stažení