Ročník 95 (2020), číslo 2

OBSAH
L. Spíchal: Od řetězovky k číslu π
T. Bártlová: Příběh jedné konstanty
V. Vopravil: Hry Nim
E. Šubert: Vědecké zásady krájení dortu
K. Mudruňka: Řešení kvadratické rovnice odstartovalo projekt CSE-Lab
P. Pokorný: Pod jakým úhlem a z jaké výšku lze dostříknout nejdále
J. Bednář, J. Kopáček, M. Žák: Vznik a složení zemské atmosféry – fyzika v širších souvislostech
Z. Koupilová, D. Mandíková, M. Snětinová: Elektronická Sbírka řešených úloh z fyziky
T. Hanušová: Den lékařským fyzikem
O. Novák: Den reaktorovým fyzikem
Nabídka dalších aktivit FJFI ČVUT

PDF verze ke stažení