Ročník 99 (2024), číslo 2

OBSAH
M. Kučera: „Devítková“ vlastnost prvočísel
J. Jekl: Sudoku pohledem matematiky: Odmocnina z jedné
a soustava rovnic
M. Škorpilová: Sudoku
V. Dlab: Dva čtverce či obdélníky v obecném trojúhelníku
L. Moudrý: Pokrývací systémy
K. Sedláček: Rozměňování peněz pomocí geometrie
Matematické oříšky: POP IT
D. Kurtin: Proměnné hvězdy a význam pořizování jejich dat
amatérsky
F. Jáchim: Robert Andrews Millikan (1868–1953) – stanovil hodnoty
dvou základních fyzikálních konstant
Z. Šír: Ohlédnutí za krajskými koly Matematické olympiády v Praze

PDF verze ke stažení