O časopise

obalka RMF
Obálka RMF

Časopis je určen žákům středních (i základních) škol se zájmem o matematiku, fyziku a historii těchto disciplín. Přináší články zaměřené na rozšíření a doplnění znalostí, zajímavé úlohy, informace o soutěžích a olympiádách.

Časopis původně vycházel jako příloha Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky. V roce 1921 se ale oddělil a od roku 1957 nese dnešní název.

Časopis vychází čtyřikrát ročně a je vydáván Jednotou českých matematiků a fyziků za podpory MFF UK a FJFI ČVUT v Praze.

Čísla, která vyšla nejméně před 12 měsíci, jsou ke stažení na stránkách Czech Digital Mathematics Library

Vydavatel
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 25
117 10 Praha 1