Ročník 94 (2019), číslo 4

OBSAH
P. Zahradník: Lineární optimalizace
V. Dlab: Krátký příběh o obecném tvaru Pythagorovy věty
I. Kraus: O tradicích rakouské fyziky – 2. část
J. Libovický: Neuronové sítě a automatický překlad
M. Kovář: Matematická soutěž Pangea
Z. Šír: Středoevropská matematická olympiáda MEMO 2019
Z. Janout: Recenze knihy Věda v českých zemích: Dějiny fyziky,
geografie, geologie, chemie a matematiky autora I. Krause
R. Jajcay, T. Jajcayová: Recenze knihy Really Big Numbers
autora Richarda Evana Schwartze

PDF verze ke stažení