Ročník 99 (2024), číslo 1

OBSAH
T. Čapková, J. Klicnarová, T. Roskovec: Modely a paradoxy teorie her, úvahy
o vězňově dilematu
V. Dlab: Využijme Pythagorovu větu
P. Tlustý, J. Vysoká: Zákon odrazu a přelévání vody mezi nádobami
V. Eclerová, P. Zemánek: Fibonacci, Mersenne, Mendel
Matematické oříšky: Palindromy
L. Perk: Pojďme hledat řešení některých úloh matematické olympiády pomocí programování I
V. Šebelík: Jak změřit difuzní koeficient pomocí laseru?
Ľ. Dvořáková, J. Vybíral: Matematika pro život 2024
V. KrajčováPředstavení knihy J. Mlynáře a V. Krajčové: Nejžhavější sen pod Sluncem
Ľ. Dvořáková: MoMath National Museum of Mathematics in New York

PDF verze ke stažení