Ročník 95 (2020), číslo 4

OBSAH
M. Forman: Sestup uspořádaných trojic a čtveřic
M. Bláha: Za jak dlouhou dobu zdvojnásobím své peníze
V. David: Geometrická řešení algebraických úloh MO
J. M. Nájares Romero: Geometrický význam eulerova čísla e
J. Bednář, J. Kopáček, M. Žák: Oblačná elektřina – od zemského kondenzátoru ke kulovému blesku
P. Pokorný: Mechanický akumulátor
Z. Janout: Upoutávka na knihu I. Krause: Fyzika – Encyklopedie velkých objevů a osobností
R. Rosa: THEaiTRE: Umělá inteligence píše divadelní hru
Z. Koupilová: Letní soustředění mladých fyziků a matematiků

PDF verze ke stažení